Våra villkor

Handla & Betala

Köp
När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och MK-SYSTEM. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Vi reserverar oss för slutförsäljning.
MK-SYSTEM förbehåller sig rätten att neka en order.


Priser
Priser anges alltid inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser. Misstänkta  fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.
Återbetalningar
I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand genom återinsättning på det kontokort/ bankkonto som användes vid beställning, eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom några dagar från det att ärendet som orsakar återbetalningen är avslutat.

Frakt
Efter det att beställning är gjord skickas inom ett par dagar ett leveransbesked som anger när varorna beräknas att skickas från lagret. Den leveranstidpunkt som anges är ett preliminärt avsändningsdatum. Du som kund kommer att bli aviserad av transportföretaget innan leverans och du får då närmare information om leveransdag och tid. Våra hemleveranser sker under dagtid om inget annat anges. Vi samarbetar med samtliga större speditörer och fraktbolag där vi tillsammans ser till att varorna kommer hem till dig.

För alla störra leveranser gäller transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna till porten.

Vid mottagande av varorna ska de inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan skall detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar den. Fraktbolaget ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Kostnaden för frakt eller hemleverans finns specificerad på din orderbekräftelse. Vissa undantag där fraktkostnaden avtalas i efterhand finns, se avsnitt nedan gällande "Leverans till öar" och "Fraktkänsliga produkter".

Leverans till öar
Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi enligt den kostnad som finns på orderbekräftelsen till en fast adress på fastlandet. Kund får där se till att leveransen blir mottagen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Var god och uppge om ni önskar direktleverans till ö redan vid er beställning.
Till Gotland sker ordinarie biltransport enligt de fraktvillkor som gäller för produkten.

Tunga eller stora sändningar

 Vid stora eller tunga sändningar som ej kan lossas av chaufför krävs att du som köpare planerar lossningen med tex hjullastare. MK-SYSTEM förbehåller sig rätten att vid dessa tillfällen debitera kunden extra kostnader som uppkommer vid avlastning och detta faktureras i efterhand. Det är viktigt att du som kund planerar mottagandet av varorna i förväg. Vid frågor gällande fraktkostnad var vänlig kontakta oss.

Ändring av leveransadress
När varan har lämnat lagret går det inte att ändra leveransadressen. Därför är det extra viktigt att innan order genomförs och godkänns, se till att leveransadressen är helt korrekt.

Våra leveranssätt

Hemleverans
Produkterna levereras under dagtid fram till porten om du bor i lägenhetshus eller fram till tomtgräns om du bor i villa. Du blir aviserad av transportföretaget innan leverans på det aviseringsnummer du anger vid köpet. Transportföretaget lämnar normalt en ungefärlig leveranstidpunkt på cirka 3 till 4 timmar under för- eller eftermiddagen och det kräver att en mottagare kvitterar godset. Vi kan tyvärr inte påverka transportörens tider och kördagar. I vissa mindre områden i Sverige kan det förekomma att transportören enbart har hemleverans vissa dagar i veckan.

Leverans till utlämningsställe
Vissa mindre produkter levereras till ett utlämningsställe i närheten av din utvalda leveransadress. Leveransen sker till något av DHL, Posten eller Schenkers utlämningsställen. Du får ett SMS eller en brevavisering när varan är framme och går att hämta ut hos ombudet. Du kan sedan hämta ut din vara när det passar dig. Dock måste varan hämtas inom normalt 14 dagar, mer information får du i och med leveransen till utlämningsstället. Varan kan endast hämtas ut av personen som står som leveransmottagare. Det är legitimationskontroll vid uthämtning av varan.

Leveransförseningar
Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa.
MK-SYSTEM kompenserar ej för aviserade leveransförseningar. Boka inte hantverkare innan ni mottagit och kontrollerat varan.

Transportrisk
Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står MK-SYSTEM för. Om du vid mottagandet mot förmodan upptäcker att försändelsen är transportskadad, antingen på produkten eller på emballaget, ber vi dig att genast på plats anmäla detta till fraktbolaget genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras.
Anmäl därefter skadan direkt till oss så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig med reklamationen. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts på försändelsen. Skadan ska anmälas till oss inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av leveransen. Det är därför viktigt att du emballerar av och inspekterar dina produkter noggrant direkt efter att leveransen har utförts.
Om skada har uppstått så får du inte använda produkten utan du ska omgående kontakta MK-SYSTEM. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan skall kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Ej mottagen order
Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

Leveranstid
Leveranstiden kan variera men ligger normalt på ca: 5-10 arbetsdagar. Har varan redan packats och skickats och du som köpare vill häva köpet står du för returkostnaden tillbaka till lagret. Leveranstiden kan variera beroende på säsong och val av vara. De produkter som ej är lagerförda måste beställas från fabrik och dessa produkter har oftast en längre leveranstid som i vissa fall ligger på cirka 3 till 10 veckor. OBS! En icke lagerförd vara som har börjat produceras enligt er beställning kan inte ändras och går därmed ej att annullera.

Vi tillämpar 14 dagars returrätt. Kontakta oss för instruktioner innan du returnerar en vara. På så sätt ökar vi leveranssäkerheten och kan ge dig som kund en smidigare process med låga kostnader. Artiklar som returneras ska vara väl emballerade och i sin originalförpackning, och du som kund är ansvarig i de fall varan skadas eller kommer bort innan vi tagit emot försändelsen. Observera att vi INTE tar emot returer som ej avtalats, och försändelser som skickas tillbaka på felaktigt sätt debiteras med en hanteringskostnad på 500 kr. 

Ångerrätt
Konsument

För privatpersoner tillämpar MK-SYSTEM Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. MK-SYSTEM uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel" När returnerad vara är åter i MK-SYSTEMS lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad. På det belopp som återbetalas har MK-SYSTEM rätt att göra avdrag för värdeminsking. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Garantier
Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen och Distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras utan kostnad för dig. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis. Garantin gäller inte om skadan uppstått av felmontering eller handhavandefel. 

Reklamation
Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår oss så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av MK-SYSTEM. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.
Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Garantifrågor i övrigt anmäls till MK-SYSTEM.
Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet.

Tvist
Konsument

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med oss. Om tvisten kvarstår tillämpar MK-SYSTEM s.k. alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som MK-SYSTEM avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. MK-SYSTEM förbinder sig då att följa ARN's utslag

Företag
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Övrigt:
MK-SYSTEM reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att avbryta ett köp på grund av felaktig prissättning.

Vi är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, tillkommen eller ändrad lagstiftning, eller annan omständighet som vi inte råder över och som förhindrar oss att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa leveransvillkor. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Säkerhet & Friskrivning
I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.
Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

PUL & anti-Spam policy/Cookies
Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ på vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos MK-SYSTEM godkänner du att MK-SYSTEM lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.
Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

MK-SYSTEM
Föreningsgatan 7c
55321 Jönköping

Endast MK-SYSTEM har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.
Copyright
Copyright © 2017 MK-SYSTEM Allt material på vår hemsida (www.stangsel-forsaljning.se) är copyrightskyddat av MK-SYSTEM. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från MK-SYSTEM.                  
För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta MK-SYSTEM. Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.
OKEJ

Kakor (cookies) är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer