Garanti

                      GARANTI
 

 

Tack för att du valde en mk-system produkt. Våra produkter tillverkas uteslutande i Tyskland eller Europa enligt de strikta miljökraven i EU.
Det är en del av vår filosofi att främja den regionala ekonomin, skydda miljön och stärka EU som en arbetsplats. På grund av dessa kvalitetsriktlinjer kan vi erbjuda en betydligt längre konsumentgaranti, oavsett lagkrav.
Garantivillkoren och villkoren för garantin finns i följande garantibetingelser.

Garantiperiod och villkor:

mk-system garanterar stängsel-produkter mot rost genom följande:

med zinkfosfaterad + pulverlackerad yta eller värmegalvaniserad + pulverlackerad yta, en garanti på 11 år mot rost från och med inköpsdatumet
Med zinkpläterad + pulverlackerad yta, galvaniserad + pulverlackerad yta, eller endast galvaniserad yta (förutom sexkantiga flätor och punktsvetsade galler)
en garanti på 16 år mot rost från och med inköpsdatumet. Garantin är en konsumentgaranti, så den gäller inte för kommersiella slutkunder

  1. Garanti
    mk-system garanterar slutanvändaren att inom garantiperioden inte rostar igenom eller att de inte förlorar sin funktion på grund av en eventuell rost attack eller att funktionen störs. Ett villkor för garantiprestandan är att rost felet inte uppstod på grund av någon av följande orsaker: a) Felaktig installation, felaktig eller felaktig användning och / eller extra fysisk belastning och skador på ytan på grund av effekterna av våld (t.ex. hammarslag, repor etc.) b) Skada på grund av produktändringar eller felaktiga reparationer. c) Externa händelser som olyckor, naturkatastrofer och alla fall av force majeure.

Garantinnehavaren är skyldig att bevisa detta. 
Garantin gäller endast den berörda produkten. Vid garanti gäller mk-system avtal. Om den berörda produkten inte längre finns i sortimentet, förbehåller sig mk-system sig rätten att ersätta det med ett likvärdigt vid behov. Uttryckt exklusivt är köpeskillingar och skadeståndsanspråk, särskilt för eventuella följdskador eller arbetskostnader för borttagning och installation. 
För att åberopa en garantianspråk mot mk-system måste alla följande villkor vara uppfyllda:

Garanti kravet måste göras inom garantiperioden i tid och skriftligen genom brev till mk-system

Påståendet måste åtföljas av en detaljerad beskrivning av felet

Påståendet måste åtföljas av mk-system:s ursprungliga faktura för produkten. Garantiinnehavaren kommer att få detta original dokument efter verifikation. På begäran av mk-system måste garantisten returnera den berörda produkten till mk-system. För återvändande ligger kostnaderna och risken för transporten hos garantibeslutaren. Frakt, transport, resor och arbetskostnader ersätts inte av mk-system.

 

Denna garanti gäller för området inom Europeiska unionen. Alla områden med extrema klimat- och extrema miljöförhållanden är dock uteslutna.

Denna garanti är uteslutande av EU rätt, med undantag av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor från den 11.04.1980.

MK-system

Kontor: Föreningsgatan 7c

55321 Jönköping

E-POST: mk-system@telia.com

OKEJ

Kakor (cookies) är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer